COPERNICUS LAND SURFACE DATA

09/05/2019
Raadpleeg nu ook enkele producten van Copernicus Global Land Service via Terraviewer.

De Copernicus Global Land Service maakt gebruik van PROBA-V data voor het genereren van biofysische indicatoren. Terraviewer biedt nu ook de mogelijkheid om beide indicatoren, in 300 m resolutie, te bekijken en vergelijken met andere data.

• Leaf Area Index (LAI - bladoppervlakte-index) – om de biomassa op te volgen

• FAPAR (fractie geabsorbeerde fotosynthetisch actieve straling) – voor opvolging van de vegetatiegroei

Deze nieuwe lagen kunnen bekeken worden in het deelvenster ‘Lagen’ onder Copernicus Global Land. Deze lagen kan u ook vergelijken en exporteren. De nieuwe lagen zijn nog niet geïntegreerd om eigen interesse gebieden te creëren.

INSIGHTS
FROM SPACE

door het aanbieden van een gebruikersvriendelijk platform voor toegang tot satellietgegevens en afgeleide informatie aan Belgische gebruikers.