PRODUCTEN - SHOWCASES

PRODUCTEN

Damaged Road Sentinel-1
SENTINEL-1 SLC

SENTINEL1-SLC

Niveau-1 ‘Single Look Complex’ (SLC) producten bestaan uit gerichte SAR-gegevens met geografische referenties op basis van baan- en oriëntatiegegevens van de satelliet, geleverd in ‘slant range’-geometrie. ‘Slant range’ is de natuurlijke observatiecoördinaat van het radarbereik, dat is gedefinieerd als de zichtlijn vanaf de radar tot elk reflecterend object. De producten hebben een zero-Doppler oriëntatie, waarbij elke rij pixels punten langs een lijn voorstelt die loodrecht staat op het sub-satellietspoor. Meer lezen

Water Flood Sentinel-1
SENTINEL-1 GRD

SENTINEL1-GRD

Niveau-1 ‘Ground Range Detected’ (GRD) producten bestaan uit gerichte SAR-gegevens die zijn gedetecteerd, ‘multi-looked’ en geprojecteerd op het grondbereik m.b.v. ellipsoïdemodel WGS84 voor de aarde. De ellipsoïde projectie van de GRD-producten wordt gecorrigeerd m.b.v. de terreinhoogte in de algemene productannotatie. De azimut van de terreinhoogte varieert, maar het bereik is constant (maar kan verschillend zijn voor elke IW/EW-substrook). Meer lezen

SENTINEL-2 LAI

Sentinel-2 LAI

De Leaf Area Index (LAI - bladoppervlakte-index) wordt gedefinieerd als de helft van de totale oppervlakte aan groene elementen van het bladerdak per eenheid horizontaal grondgebied. De van satellieten afkomstige waarde komt overeen met de totale groene LAI van alle bladerdaklagen, met inbegrip van de ondergrond die een zeer belangrijke bijdrage kan leveren, in het bijzonder voor bossen. In feite kwantificeert de LAI de dikte van de vegetatiedekking. Meer lezen

SENTINEL-2 fAPAR

Sentinel-2 fAPAR

De fractie geabsorbeerde fotosynthetisch actieve straling (fAPAR) kwantificeert de fractie zonnestraling die door levende bladeren wordt geabsorbeerd voor fotosynthese. Dit heeft dus slechts betrekking op de groene en actieve elementen van het bladerdak. De fAPAR hangt af van de structuur van het bladerdak, de optische eigenschappen van de vegetatie-elementen, de atmosferische omstandigheden en de hoekinstelling. Om deze laatste afhankelijkheid te corrigeren wordt een dagelijkse geïntegreerde fAPAR-waarde vastgesteld. Meer lezen

SENTINEL-2 FCOVER

Sentinel-2 FCOVER

De fractie vegetatiedekking (fCover) komt overeen met de door vegetatie bedekte fractie van de grond. In feite kwantificeert het de ruimtelijke omvang van de vegetatie. Aangezien het onafhankelijk is van de verlichtingsrichting en gevoelig is voor de hoeveelheid vegetatie is fCover een zeer goede kandidaat voor de vervanging van klassieke vegetatie-indices voor de bewaking van ecosystemen. Meer lezen

Sentinel2 NDVI
SENTINEL-2 NDVI

Sentinel-2 NDVI

De genormaliseerde differentiële vegetatie-index (NDVI) is een simpele en effectieve vegetatie-index om de hoeveelheid vegetatie te kwantificeren. Het is een indicator van de groenheid van de biomen, is beperkt schaalafhankelijk en is nauw verwant aan de fAPAR.. Meer lezen

SENTINEL-3 SYN

Sentinel-3 SYN

OLCI in combinatie met het SLSTR instrument levert SYN-producten die continuïteit verzekert met SPOT VEGETATION. De belangrijkste doelstelling van de SYN-producten is de opvolging van landgebruik. SYN biedt ook informatie over wereldwijde voedselzekerheid en draagt bij tot de klimaatstudie. Meer weten

SHOWCASES

https://www.hoegroenismijngemeente.be/

Deze applicatie bevat een eenvoudige classificatie van uw gemeente gebaseerd op recente opnames van de Sentinel-2 satellieten. Dit voorbeeld toont hoe Sentinel-data kunnen gebruikt worden in een applicatie. Zoals vermeld is dit slechts een voorbeeld en geen officiële classificatie.