WaterMonitor: algen opsporen via satelliet

Algen opsporen op grote schaal, dat vraagt een enorme investering. Bovendien kunnen niet alle waterlichamen tijdig worden gecontroleerd. En kunnen sommige algen leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij mens en dier. Via de WaterMonitor-tool spoort u algen op met satellietbeelden in een groot aantal Vlaamse meren, rivieren en kanalen. 

Totaalzicht op Vlaamse waterwegen

De WaterMonitor gebruikt onze satellietdata en diensten. De tool voegt cruciale informatie toe, zoals de chlorofyl-concentratie (een belangrijke indicator voor de aanwezigheid van algen), en maakt het via een eigen interface mogelijk om te zoeken op bepaalde waterlichamen. De tool kan zo meerdere keren per maand een totaaloverzicht tonen van een groot aantal waterwegen en open wateren.

Wat er met ons water gebeurt

WaterMonitor brengt een groot aantal Vlaamse waterlichamen in kaart en levert cruciale informatie om de volksgezondheid te beschermen.

WaterMonitor biedt inzichten voor:

 • watermanagers
 • drinkwatermaatschappijen
 • eigenaars van zwemwateren
 • vissers
 • het publiek

 

 1. Algen gespot vanuit de lucht
  De WaterMonitor geeft een beeld van de chlorofyl-concentratie in water. Een verhoogde concentratie kan betekenen dat de biomassa van algen is toegenomen. De tool is een handige aanvulling op lokale staalnames.
   
 2. Elke 5 dagen nieuwe data
  De WaterMonitor haalt zijn informatie van de Sentinel-2-satellieten, die elke 5 dagen opnieuw passeren. De chlorofyl-concentratie wordt uit die verzamelde data afgeleid en verwerkt in rapporten of alarmsystemen.
   
 3. Diverse locaties en tijdstippen
  WaterMonitor is vandaag beschikbaar in een demoversie voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die versie werkt met de monitoringlocaties van de VMM, maar kan ook andere locaties opnemen. Wanneer gebruikers een locatie selecteren, haalt de WaterMonitor alle beschikbare chlorofyl-gegevens voor verschillende tijdstippen op uit de database. De tool voegt daar ook de resultaten van staalnames van de VMM aan toe.

Wat u wint bij de WaterMonitor

 • Krijg een helder zicht op waterwegen en open wateren en de bijbehorende chlorofyl-concentratie
 • Zet de experts die ter plaatse gaan gerichter in
 • Werk met betrouwbare, frequente gegevens om het welzijn van mens en dier te beschermen
blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!