Cases

WorldCereal: wereldwijde kartering van seizoensgebonden akkerland en gewastype

WorldCereal is 's werelds eerste dynamische systeem dat seizoensgeactualiseerde, tijdelijke akkerland- en gewastypekaarten biedt met een resolutie van 10 meter, en dit op wereldschaal. Ontdek meer over de totstandkoming van het systeem, de toegang tot de gegevens en het gebruik van de gedetailleerde WorldCeral gewas- en gewastypekaarten die wereldwijd de landbouwproductie helpen monitoren. 

Het monitoren van de impact van natuurbranden op de luchtkwaliteit met Sentinel-5P

Hoewel bosbranden een natuurlijk fenomeen zijn, is gebleken dat ze de afgelopen jaren over de hele wereld bijzonder hevig zijn en grote emissies veroorzaken die aanzienlijke gevolgen hebben voor ons milieu en de volksgezondheid. Canada bijvoorbeeld werd al meermaals getroffen door verwoestende natuurbranden.  Ontdek meer over de Sentinel-5P TROPOMI-satellietgegevens die ons in staat stellen de luchtkwaliteit op wereldschaal te monitoren.

Het aanmaken van continentale gewastypekaarten met openEO

In deze case tonen we hoe je continentale gewastypekaarten kan maken via openEO. Ontdek meer over de mogelijkheden, opzet en uitdagingen.

Het monitoren van windsnelheid met Sentinel-1

Wind is een belangrijke hulpbron om de transitie naar groene energie mogelijk te maken en de uitstoot van broeikasgassen, oorzaak van de klimaatverandering, een halt toe te roepen. Ontdek hoe windsnelheid en -richting kunnen ingeschat worden aan de hand van Sentinel-1.

Remote sensing oplossingen voor waterbeheer

Ontdek hoe ze bij Rijkswaterstaat al enkele jaren remote sensing oplossingen gebruiken voor het beheer van wateroppervlaktes en opvolgen van volksgezondheid.

Urban Heat Islands in kaart brengen met gecombineerde Sentinel-2 en Sentinel-3 observaties

Ontdek een voorbeeldtoepassing waarin we Sentinel-3 Land Surface Temperature (LST) data combineren met Sentinel-2 reflectantiedata om gedetailleerde informatie aan te bieden over het Urban Heat Island effect.

WorldCover brengt globale landbedekking in kaart

Ontdek meer over WorldCover, de globale landbedekkingskaart met een resolutie van 10 m op basis van Sentinel 1 en 2 gegevens.

Het bewaken van vervorming van bruggen met Sentinel-1

In het MOSCI-project hebben IMDC en VITO de haalbaarheid van het gebruik van InSAR-technologie voor het monitoren van grote constructies zoals bruggen bekeken. Deze remote sensing-technologie maakt gebruik van gratis beschikbare Sentinel-1-gegevens waarmee we honderden bruggen tegelijk kunnen bewaken.

SARSAR case

Automatische opvolging van brownfield herontwikkeling met Sentinel

Sentinel-1 en Sentinel-2 gegevens voor stedenbouw en landbeheer.

TerraFlood use case

TerraFlood: overstromingen in kaart brengen met behulp van Sentinel-1

TerraFlood is een 'Virtual Machine' applicatie (virtuele applicatie) die ruimtelijk consistente overstromingswaarnemingen oplevert, onafhankelijk van de weersomstandigheden.

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!