Satellieten

Sentinel-1 data available via Terrascope viewer

Sentinel-1

Altijd bruikbare data, ook bij bewolking

Sentinel-1 is een constellatie van twee radarsatellieten. Ze volgen een baan langs beide polen van de aarde. De radar verzamelt data van de aarde bij alle weersomstandigheden, ook door de wolken heen. Die gegevens zijn onder meer geschikt om de stabiliteit van infrastructuur te controleren.

Sentinel-1 haalt een resolutie van 5 bij 20 m, vergelijkbaar met de oppervlakte van een bedrijfsloods.

Sentinel-2

Sentinel-2

Ongeziene blik op de aarde

De Sentinel-2-missie omvat twee satellieten die elke 5 dagen een gegeven plaats op aarde op hetzelfde tijdstip observeren. Ze genereren multispectrale beelden van een strook van 290 km breed (bijv. van Calais tot Verviers) en met een resolutie tot 10 m – daarmee kunt u net een individuele woning onderscheiden.


De satellieten bieden een ongeziene blik op de aarde en haar veranderingen in vegetatie, land- en watermassa’s, waterwegen en kustgebieden.

Sentinel-3

Data ter land en ter zee, vanuit de lucht

Sentinel-3 biedt zeer nauwkeurige en betrouwbare optische, thermische en hoogtedata voor zee- en landgebruik. De twee satellieten Sentinel-3A en -3B meten de topografie van het zeeoppervlak, de temperatuur op zee en aan land, en de kleur van land en oceaan.
Beelden van Sentinel-3 halen een resolutie tot 300 m.

S5-P

Sentinel-5P

Informatie over de ozonlaag, luchtkwaliteit en het klimaat

De Sentinel-5P missie (“P” staat voor ‘Precursor’) maakt deel uit van het Europees Copernicus programma. De satelliet is ontworpen om dagelijks verschillende atmosferische componenten en luchtkwaliteit te observeren. Aan boord bevindt zich het TROPOMI-instrument dat, met een ongeziene resolutie van 3,5 x 5,5 km2, dagelijks en op globale schaal metingen uitvoert.

PROBA-V

PROBA-V

Globale vegetatie in kaart

PROBA-V monitorde ons aardoppervlak gedurende meer dan 7 jaar elke dag en leverde ons meer dan 1 petabyte aan waardevolle gegevens over landbedekking en vegetatie over de hele wereld. PROBA-V zal een waardevolle gegevensbron blijven in veel eindgebruikersproducten, waaronder verschillende producten van de Copernicus Global Land Service, om onder meer klimaatverandering, landbouw en voedselveiligheid te monitoren.

 

WorldCover

Globale landbedekkingskaart met een resolutie van 10 m

 

Het monitoren van veranderingen in de wereldwijde bodembedekking is essentieel voor het beheer van het natuurlijke kapitaal van de aarde, zoals bodems, bossen, watervoorraden en biodiversiteit. Gezien de veranderende situatie van dit natuurlijk kapitaal, is de behoefte aan tijdige, nauwkeurige en hoge resolutie informatie over landbedekking dringender dan ooit.

In oktober 2021 heeft het WorldCover-consortium een gloednieuwe en vrij toegankelijke wereldwijde landbedekkingskaart uitgebracht met een resolutie van 10 m voor 2020, gebaseerd op zowel Sentinel-1- als Sentinel-2-gegevens. Een jaar later bracht het WorldCover-team WorldCover 2021 uit, een nieuwe en verbeterde versie van het product voor 2021 met een nog hogere kwaliteit! U kunt onderstaande gegevens bekijken en downloaden via de Terrascope online viewer. Toegang tot gebiedsstatistieken of vergelijkingen tussen landen of regio’s kan via de WorldCover online viewer. Terrascope biedt de WorldCover prodcuten mee aan om het gebruik van deze waardevolle data te stimuleren en verhogen.

Sinds juni 2023 heeft u ook toegang tot de jaarlijkse composieten van WorldCover, een reeks jaarlijkse mediaan- en percentielcomposieten met een resolutie van 10 m, afgeleid van de Copernicus Sentinel-1- en Sentinel-2-archieven, voor de jaren 2020 en 2021. De producten zijn beschikbaar in de  WorldCover viewer. in de Terrascope viewer en via de Terrascope WMS-service.

 

WorldCover Map

 • Wereldwijde dekking
 • Landbedekkingskaart voor 2020 en 2021
 • Ruimtelijke resolutie van 10 m
 • 11 bodembedekkingsklassen
 • Extern gevalideerde algehele nauwkeurigheid van 74,7 - 76,7 %

 

Globale jaarlijkse composieten

 • Kleuren- en kleurinfraroodafbeelding
 • Sentinel-2 RGBNIR composiet
 • Sentinel-2 SWIR composiet
 • Sentinel-2 NDVI composiet
 • Sentinel-1 GAMMA0 composiet

Copernicus Land Monitoring service

Samenwerking van satellieten en sensoren

 

Copernicus Land Monitoring Service combineert data van satellieten met gegevens van sensornetwerken op het aardoppervlak. Dat resulteert in actuele geografische informatie, bedoeld voor onder meer water- en bosbeheer, landbouw en voedselveiligheid, natuurbehoud en ruimtelijke planning.

 

LAI

 • staat voor Leaf Area Index
 • toont de bladeroppevlakte per vierkante meter grondoppervlakte
 • synthese van observatie over 10 dagen
 • resolutie 300 meter (1px = 300x300m)

fAPAR

 • staat voor Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation
 • toont de fotostnthese-activiteit van groene vegetatie
 • synthese van observatie over 10 dagen
 • resolutie 300 meter (1px = 300x300cm)

 

Copernicus Digitaal Hoogtemodel

Driedimensionale (3D) weergaven van het aardoppervlak

 

Het Copernicus Digital Elevation Model is een op pixels gebaseerde weergave van de topografie van het grondoppervlak ten opzichte van de geoïde van het Earth Gravitational Model 2008.  Het bestrijkt alle landmassa’s, inclusief gebouwen, infrastructuur en vegetatie, en wordt gebruikt voor geocorrectie van satellietbeelden en als gegevensbron voor bv. hydrologische modellering en rampenrisicobeheer.

De Copernicus DEM wordt geleverd in 3 verschillende instanties, genaamd EEA-10, GLO-30 en GLO-90, die verschillende resoluties, verschillende geografische reikwijdten en verschillende formaten hebben. Binnen Terrascope bieden we toegang tot de twee publiek beschikbare versies, van de Copernicus DEM, GLO-30 and GLO-90. Het wordt geleverd in tegels van 1° breedtegraad en 1° lengtegraad, en in  Cloud Optimized GEOTIFF-formaat.
 

 

GLO-90

 • Wereldwijde dekking
 • Puntafstand van ongeveer 90 m

GLO-30

 • Bijna wereldwijde dekking
 • Puntafstand van ongeveer 30 m

 

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!