Satellieten

sentinel-1

Sentinel-1

Altijd bruikbare data, ook bij bewolking

Sentinel-1 is een constellatie van twee radarsatellieten. Ze volgen een baan langs beide polen van de aarde. De radar verzamelt data van de aarde bij alle weersomstandigheden, ook door de wolken heen. Die gegevens zijn onder meer geschikt om de stabiliteit van infrastructuur te controleren.

Sentinel-1 haalt een resolutie van 5 bij 20 m, vergelijkbaar met de oppervlakte van een bedrijfsloods.

Sentinel-2

Sentinel-2

Ongeziene blik op de aarde

De Sentinel-2-missie omvat twee satellieten die elke 5 dagen een gegeven plaats op aarde op hetzelfde tijdstip observeren. Ze genereren multispectrale beelden van een strook van 290 km breed (bijv. van Calais tot Verviers) en met een resolutie tot 10 m – daarmee kunt u net een individuele woning onderscheiden.


De satellieten bieden een ongeziene blik op de aarde en haar veranderingen in vegetatie, land- en watermassa’s, waterwegen en kustgebieden.

Sentinel-3

Data ter land en ter zee, vanuit de lucht

Sentinel-3 biedt zeer nauwkeurige en betrouwbare optische, thermische en hoogtedata voor zee- en landgebruik. De twee satellieten Sentinel-3A en -3B meten de topografie van het zeeoppervlak, de temperatuur op zee en aan land, en de kleur van land en oceaan.
Beelden van Sentinel-3 halen een resolutie tot 300 m.

S5-P

Sentinel-5P

Informatie over de ozonlaag, luchtkwaliteit en het klimaat

De Sentinel-5P missie (“P” staat voor ‘Precursor’) maakt deel uit van het Europees Copernicus programma. De satelliet is ontworpen om dagelijks verschillende atmosferische componenten en luchtkwaliteit te observeren. Aan boord bevindt zich het TROPOMI-instrument dat, met een ongeziene resolutie van 3,5 x 5,5 km2, dagelijks en op globale schaal metingen uitvoert.

PROBA-V

PROBA-V

Globale vegetatie in kaart

De PROBA-V is een minisatelliet van nog geen kubieke meter groot. Elke twee dagen brengt PROBA-V de volledige vegetatie op onze planeet in kaart. De gegevens van de satelliet helpen onder meer om de klimaatverandering in te schatten, om de landbouw te volgen en om te waken over de voedselveiligheid.

Copernicus Land Monitoring service

Samenwerking van satellieten en sensoren

 

Copernicus Land Monitoring Service combineert data van satellieten met gegevens van sensornetwerken op het aardoppervlak. Dat resulteert in actuele geografische informatie, bedoeld voor onder meer water- en bosbeheer, landbouw en voedselveiligheid, natuurbehoud en ruimtelijke planning.

 

LAI

  • staat voor Leaf Area Index
  • toont de bladeroppevlakte per vierkante meter grondoppervlakte
  • synthese van observatie over 10 dagen
  • resolutie 300 meter (1px = 300x300m)

fAPAR

  • staat voor Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation
  • toont de fotostnthese-activiteit van groene vegetatie
  • synthese van observatie over 10 dagen
  • resolutie 300 meter (1px = 300x300cm)
blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!