Automatische opvolging van brownfield herontwikkeling met Sentinel

Het SARSAR-project gebruikt Sentinel-1 (SAR) en Sentinel-2 gegevens binnen een operationeel hulpmiddel om automatisch verwaarloosde of onderbenutte gronden (brownfields) op te volgen. Satellietbeelden maken het mogelijk om veranderingen quasi in realtime te detecteren en zo brownfield herontwikkeling te ondersteunen.

Stedenbouwkundige planning en actualisering van de inventaris van brownfields

Voor stedenbouwkundige doeleinden beheert Wallonië een inventaris van verlaten terreinen die kunnen worden herbestemd. Deze terreinen zijn meestal voormalige industriegebieden die in hun huidige staat een afbreuk doen aan het stedelijke canvas, maar ze bieden ook een opportuniteit voor een duurzame stedelijke planning. Een volledige update van deze inventaris van meer dan 2200 terreinen, verspreid over het hele grondgebied is zeer tijdrovend en duur, maar essentieel om de betrokken belanghebbenden up-to-date informatie te verstrekken. Jaarlijks wordt echter slechts 10 % van de terreinen geheel of gedeeltelijk geherwaardeerd.

Het doel van het SARSAR-project is om een tool te ontwikkelen om deze terreinen automatisch op te volgen met behulp van Sentinel-1 radar (SAR) en Sentinel-2 optische beelden, om op die manier veranderingen te detecteren, doelgerichte acties te ondernemen en terreinbezoeken beter te kunnen selecteren en inplannen.

Automatische detectie van wijzigingen in het heden én uit het verleden

Het project maakt gebruik van de complementariteit van Sentinel-1-radar-gegevens (SAR) en de multispectrale beeldvorming van de Sentinel-2-satelliet. Aan de ene kant is Sentinel-1 gevoelig voor variaties in vorm, hoogte en watergehalte. Aan de andere kant kunnen de optische Sentinel-2-beelden veranderingen in landgebruik identificeren en classificeren.

De frequentie waarmee beide satellieten gegevens aanleveren (elke 2 à 3 dagen voor Wallonië) en het feit dat de gegevens vrij beschikbaar zijn, maakt dat deze beelden heel interessant zijn om veranderingen op regionaal niveau automatisch te detecteren.

 • Een eerste filter verwijdert de niet bruikbare gegevens (vb. de aanwezigheid van wolken op de optische beelden) en zorgt voor extractie van tijdskenmerken
 • Vervolgens worden tijdreeksen verwerkt zodat wijzigingen doorheen de tijd gedetecteerd kunnen worden
 • Tenslotte wordt er een op regels gebaseerde classificatie toegepast om vervolgens wijzigingen in verschillende types te kunnen kwantificeren en classificeren

Belanghebbenden

Enkele toepassingsvoorbeelden:

 • Beheer van het grondgebied op lokaal niveau, stadsplanning, reconversie van terreinen 
 • Beheer van inventarisaties en strategieën van regionale planning
 • Monitoring van landbouw- en bosgebieden
 • Monitoring van langetermijnveranderingen in landbedekking als gevolg van klimaatverandering
 • In kaart brengen van reacties op rampen

Automatische detectie van wijzigingen doorheen de tijd

De voordelen van deze veranderingsdetectietool

Het SARSAR-project heeft een innovatieve en automatische tool ontwikkeld voor de tijdreeksanalyse op basis van Sentinel-1 en Sentinel-2-gegevens. De technische voordelen van deze tool zijn

 • Het combineert Sentinel-1- en Sentinel-2-gegevens om nieuwe en relevante informatie te extraheren
 • Een bijna real-time monitoring door regelmatige en quasi-dagelijkse waarnemingen die op lange termijn gewaarborgd zijn
 • De implementatie van een automatische tool via Jupyter Notebooks, die regelmatig resultaten oplevert en een minimum aan handelingen vereist.  

De methodologische ontwikkeling opent ook deuren naar nieuwe en talrijke toepassingen dankzij de volgende voordelen:

 • Een aanzienlijke vermindering van veldbezoeken
 • Een regelmatige opvolging van gebieden
 • Detectie van plaatsen met significante veranderingen
 • Optimalisatie van instrumenten voor territoriaal beheer voor duurzame doeleinden

"De door SARSAR geproduceerde gegevens markeren brownfields waar de kans op verandering groot is, waardoor we de planning van veldbezoeken kunnen optimaliseren. Dit stelt ons in staat om de actualisering van de inventaris efficiënter en goedkoper te beheren, wat een duurzame stadsplanning ten goede komt."

Overheidsdienst Wallonië, Departement Operationele Planning en Stad
SARSAR testimonial

Producten en Diensten

Sentinel-1 Portfolio reference

Sentinel-1

Een gegarandeerde observatie om de 2 à 3 dagen, met specifieke aandacht voor veranderingen in vorm en watergehalte 

Sentinel-2 portfolio reference

Sentinel-2

Een multispectrale observatie om veranderingen in landgebruik te detecteren

Virtual Machines - News 16/09/2019

Jupyter Notebooks

Automatisering en documentatie van methodes

Deze case is gepubliceerd in samenwerking met Sophie Petit - ISSeP,
één van de partners van het SARSAR consortium.

 

SARSARlogos

 

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!