Nieuwe data en diensten in 2023

Terrascope blijft zich ontwikkelen. Ontdek welke nieuwe data en diensten beschikbaar zijn en welke u later dit jaar nog kan verwachten.  

Nieuwe Chlorofyl-a producten beschikbaar

Terrascope biedt je toegang tot nieuwe en verbeterde Chlorofyl-a producten.  Chlorofyl-a producten van België zijn steeds beschikbaar via de Terrascope viewer, EO services en het openEO platform. Andere regio’s kunnen op aanvraag verwerkt worden.

ESERO gebruikt Terrascope in nieuwe Climate Detectives cursus

ESERO België, het onderwijsprogramma van het Europees ruimtevaartagentschap in België, gebruikt Terrascope in haar gloednieuwe cursussen voor het secundair onderwijs. Het doel is om de studenten meer te leren over de klimaatverandering en hoe aardobservatiegegevens ons in staat stellen objectieve informatie te verzamelen. De trainingen bevatten materiaal om een ​​concreet klimaatgerelateerd probleem te onderzoeken – in dit geval de overstromingen in 2021 in de IJzervallei.

Impact van de Sentinel-1B anomalie

Naar aanleiding van de Sentinel-1B anomalie die zich op 23 december 2021 voordeed en het nieuws dat er gedurende enkele maanden geen nieuwe data-acquisities worden verwacht, geven we graag een overzicht van de impact op de Sentinel-1 gerelateerde producten en diensten die toegankelijk zijn via Terrascope.

Het bewaken van vervorming van bruggen met Sentinel-1

In het MOSCI-project hebben IMDC en VITO de haalbaarheid van het gebruik van InSAR-technologie voor het monitoren van grote constructies zoals bruggen bekeken. Deze remote sensing-technologie maakt gebruik van gratis beschikbare Sentinel-1-gegevens waarmee we honderden bruggen tegelijk kunnen bewaken.

Nieuwe Sentinel-5P producten in 2022!

In samenwerking met het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA-IASB) zullen we ons aanbod aan Sentinel 5P/TROPOMI dataproducten verder uitbreiden! Je zal later dit jaar in onze Terrascope-viewer dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse gegevensproducten voor methaan, formaldehyde en zwaveldioxide zien verschijnen. Daarnaast werken we samen met BIRA-IASB en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) aan een verbeterd stikstofdioxideproduct voor de Europese regio. We verwachten dit in 2023 te lanceren.

Nieuwe data en diensten in 2022

Ook in 2021 staan er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen op het programma om ons aanbod, de EO viewer alsook de web services nog te verbeteren. Hier is een overzicht van wat u de komende maanden nog mag verwachten.

Een gloednieuwe Marketplace voor eindgebruikers en dienstverleners

In januari 2022 lanceren we de Terrascope Marketplace, een gloednieuw platform dat eindgebruikers toegang zal verlenen tot een verscheidenheid aan hoogwaardige aardobservatiedata en -diensten én dat dienstverleners de kans zal geven om hun diensten aan eindgebruikers van over de hele wereld aan te bieden.  De  Terrascope Marketplace is met andere woorden een waardevol en innovatief platform om eindgebruikers en dienstverleners bij elkaar te brengen. 

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!