Satellietbeelden voor een heldere kijk op water en kust

Water & Kust intro

Van stabiele kades tot optimale waterkwaliteit

Satellietbeelden bieden u zicht op de harde en zachte infrastructuur van onze waterlichamen: 

 -  Harde infrastructuur – Met radargegevens controleert u de stabiliteit van onder meer sluizen, kades en dijken.

 -  Zachte infrastructuur – Optische data helpen u om de kwaliteit van het water geregeld te meten en om verontreiniging tijdig en gericht te detecteren. 

Watergebieden in 1 keer waargenomen

Dijken en kades blijven in uitstekende conditie

Met doorgedreven analyse van radardata kunt u verplaatsingen detecteren van slechts enkele millimeters per jaar. Zo weet u wanneer het tijd is voor stabiliseringswerken aan kades, sluizen of dijken.

Ruim zicht op de kwaliteit van het water

Optische satellietbeelden vertellen u veel over de kwaliteit van het water: is het bijvoorbeeld verontreinigd met olie, of duiken er schadelijke algen op? In combinatie met lokale staalnames is uw beeld helemaal compleet.

 

 

zoek uw interessegebied

Data voor overheden, ingenieurs en baggeraars

Satellietdata dienen meerdere doelen: overheden brengen eenvoudig scheepvaartroutes en overstromingsgebieden in kaart. Baggerbedrijven kunnen dan weer nagaan hoeveel sediment ze loswoelen.

WaterMonitor brengt een groot aantal Vlaamse waterlichamen in kaart

Hoe satellieten nu al waardevol zijn voor ons water

Remote sensing oplossingen voor waterbeheer

Ontdek hoe ze bij Rijkswaterstaat al enkele jaren remote sensing oplossingen gebruiken voor het beheer van wateroppervlaktes en opvolgen van volksgezondheid.

WorldCover brengt globale landbedekking in kaart

Ontdek meer over WorldCover, de globale landbedekkingskaart met een resolutie van 10 m op basis van Sentinel 1 en 2 gegevens.

Satellieten voor de analyse van water en kust

Sentinel-1

Sentinel-1

Dag en nacht. Weer en wind. De betrouwbare Sentinel-1 levert altijd bruikbare radardata.

Sentinel-2

Sentinel-2

Ongeziene blik op wat er verandert in onze omgeving, van bos tot kust en alles daartussen.

Sentinel-3

Sentinel-3

Zeer nauwkeurige optische, thermische en hoogtedata voor zicht op de zee en op het land.

Sentinel-5P

De Sentinel-5P missie is ontworpen om dagelijks verschillende atmosferische componenten en luchtkwaliteit te observeren.

PROBA-V

PROBA-V

Minisatelliet die meer dan 7 jaar lang dagelijks het aardoppervlak in de gaten hield.

Vorige
Volgende
blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!