Een gloednieuwe Marketplace voor eindgebruikers en dienstverleners

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Aardobservatiegegevens zijn overal en, gelukkig, vaak open en vrij beschikbaar om vervolgens in verschillende toepassingen te gebruiken. Van gewasmonitoring tot luchtvervuiling en van waterwaterkwaliteit tot overstromingen. De Terrascope Marketplace ondersteunt u als verkennende of ervaren eindgebruiker om EO-algoritmen te integreren in uw onderzoeks- of operationele toepassingen.
Voor dienstverleners zal de Terrascope Marketplace een hoogwaardig en open platform zijn om EO-technologieën en diensten aan te bieden en te promoten aan eindgebruikers van over de hele wereld. 

Kwalitatieve en betrouwbare EO-services aan transparante tarieven

De Terrascope Marketplace zal vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen door kwalitatieve en betrouwbare diensten aan te bieden aan transparante tarieven. Vooral voor kleine EO-bedrijven kan het aanbieden van een operationele service hoge kosten met zich meebrengen. Denk maar aan de forse IT-investeringen, de ontwikkelings- en onderhoudsinspanningen en alle financiële aspecten die daarmee gepaard gaan. Binnen het Terrascope-framework hebben we een gericht businessmodel opgezet, waarmee we deze kosten voor dienstverleners aanzienlijk kunnen verlagen, we hen in nauw contact brengen met eindgebruikers en op die manier de optimalisatie van de services katalyseren. 

Één platform voor toegang, verwerking en opslag van EO data en diensten

Als eindgebruiker biedt de Marketplace u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bewezen hoogwaardige EO-services en deze te integreren. Zo wordt het mogelijk om:

  • extra rekenkracht te gebruiken tegen een eerlijke prijs, bovenop onze standaard en gratis Terrascope-data en verwerkingsdiensten
  • snellere en betere analyses te maken voor zowel onderzoeksprojecten als operationele toepassingen
  • eenvoudiger te connecteren met serviceproviders
     

Een plek om meerdere EO-services aan te bieden

Als dienstverlener kunt u uw services implementeren in ons Terrascope-framework en met uw eigen toegevoegde waarde inkomsten genereren. Het Terrascope-team ondersteunt u graag om deze implementatie vlot te laten verlopen. Van zodra uw service operationeel is, kunt u deze aan onze Terrascope-community aanbieden en zo meer dan 2500 eindgebruikers bereiken en hun behoeften en wensen verder ontdekken. 

Meer informatie over de implementatie, publicatie en uitvoering van een service, evenals over de verschillende betalings- en ondersteuningsopties, komt beschikbaar in januari 2022, als de Marketplace officieel wordt vrijgegeven.
Wil je als dienstverlener aan de slag, neem dan gerust contact met ons op via eoplaza@terrascope.be

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!