‘Hoe groen is mijn gemeente’ publiceert een nieuwe landbedekkingskaart

‘Hoe groen is mijn gemeente’ publiceert een nieuwe landbedekkingskaart

Hoe groen is mijn gemeente publiceert een nieuwe landbedekkingskaart van 2020. In 2018 werd dit demonstratieproject gelanceerd met een eerste landbedekkingskaart van 2017 om heel eenvoudig aan te tonen hoe satellietbeelden en andere aardobservatiedata ingezet kunnen worden om objectieve en waardevolle informatie over ons landgebruik aan te leveren. Later volgde ook nog een kaart van 2019 en deze vullen we nu aan met een update van 2020.

Hoe groen is mijn gemeente is een eenvoudige classificatie van alle Belgische steden en gemeenten gebaseerd op beelden van verschillende Copernicus Sentinelsatellieten. De classificatiekaart geeft op een eenvoudige manier weer hoeveel groene oppervlakten, landbouwvelden, water en onbegroeide oppervlakten er zijn en waar deze zich bevinden. Je kan heel eenvoudig opzoeken hoe ‘groen’ een stad of gemeente is, deze vergelijken met andere steden of gemeenten en landgebruiksstatistieken over de verschillende jaren bekijken en vergelijken.
 

Hoe groen is mijn gemeente

  • Eerste kaart van 2017
    De eerste kaart van 2017 is samengesteld op basis van de Normalized Differential Vegetation Index. Er is een basisclassificatie gemaakt tussen water, begroeide en onbegroeide oppervlaktes (de begroeide oppervlakken werden nadien opgesplitst in landbouw en andere vegetatie).

 

  • Update van 2019 en 2020
    Voor de kaarten van 2019 en 2020 gingen we een stapje verder. Tijdens de ontwikkeling werd gebruikt gemaakt van de Sentinel-1 en Sentinel-2 satellietbeelden, andere referentiedatasets (bv. een hoogtemodel) en trainingsdata. Met behulp van artificiële intelligentietechnieken kunnen we een classificatie maken van een 10-tal klassen van landbedekking. Voor dit demonstratieproject werden ze vereenvoudigd tot dezelfde 4 klassen als de eerste kaart.

WorldCover, globale landbedekkingskaart op 10 m resolutie

De ‘Hoe groen is mijn gemeente’ website geeft een basisclassificatie en wordt niet voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Wanneer we meer aardobservatiedata en remote sensing technieken gaan inzetten, kunnen we de informatie nog verder verfijnen wat nodig is voor operationele beslissingsprocessen en wetenschappelijke studies te ondersteunen. Een mooi voorbeeld is de WorldCover kaart, een globale landbedekkingskaart op 10 m resolutie met 11 verschillende klassen. Deze globale kaart kan je gratis raadplegen via https://viewer.esa-worldcover.org/worldcover/. Meer informatie over de Copernicus Sentinel satellieten, de meest recente beelden en mogelijke toepassingen hiervan kan u vinden op www.terrascope.be.

 

WorldCover

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!