Nieuwe data en diensten in 2023

Nieuwe en verbeterde data en diensten in 2023

Terrascope blijft haar EO data en diensten ontwikkelen. Hier volgt een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen die al beschikbaar zijn en wat u de komende maanden kunt verwachten. We bieden nieuwe mogelijkheden via Terrascope's EOplaza, we bieden toegang tot verschillende nieuwe Sentinel data producten en we kijken uit naar de release van de verbeterde PROBA-V data.
 

 • Deel uw workflows via EOplaza
  EOplaza is een innovatief platform om diensten van derden te delen via Terrascope. Met EOplaza kan u eenvoudig nieuwe workflows delen met de hele Terrascope gebruikersgemeenschap.  Dit is goed voor onze gebruikers, die workflows hergebruiken in plaats van zelf nieuwe te moeten ontwikkelen. En het is goed voor u, omdat u meer zichtbaarheid krijgt én feedback ontvangt. EOplaza is al operationeel, dus u kan er direct mee aan de slag. Probeer het zeker een keertje uit!
   

 • Copernicus Data Space Ecosystem
  Het Copernicus Data Space Ecosysteem is het gloednieuwe toegangsportaal tot een breed scala aan aardobservatiegegevens en -diensten. Het Copernicus Data Space Ecosysteem volgt op het succes van de huidige Copernicus Data Hub distributiedienst. De dienst zorgt niet alleen voor de continuïteit van de open en vrije toegang tot Copernicus-gegevens, maar breidt ook het portfolio voor gegevensverwerking en -toegangsmogelijkheden uit. 

  Het Copernicus Data Space Ecosysteem kondigde z'n eerste dienst aan tijdens de EU Space Conference in januari 2023  en zal de komende maanden voortdurend geüpgraded worden. De meeste diensten zullen tegen 1 juli 2023 beschikbaar zijn. Ontdek meer op dataspace.copernicus.eu
   

 • Nieuwe Sentinel-3 data producten
  Naast Sentinel-1, Sentinel-2 en Sentinel-5P, bieden we nu ook Sentinel-3 gegevens aan. U hebt toegang tot de producten Global Synergy (voortzetting van de SPOT-VEGETATION en PROBA-V tijdreeksen) en Land Surface Temperature gegevens.

  De Sentinel-3 2 SYN VGT producten zijn ontworpen om oppervlaktevegetatieproducten te leveren, vergelijkbaar met die eerder verkregen werden met het VEGETATION (VGT)-instrument aan boord van de SPOT-satellieten. Deze gegevens volgen de SPOT-VEGETATION en PROBA-V langetermijngegevensreeksen en maken het in principe mogelijk een ononderbroken tijdreeks te maken die begint in 1998. Een grote troef om de evolutie van vegetatie en klimaatverandering onder de loep te nemen. Klik hier om de gegevens te verkennen in de Terrascope viewer.
   

 

 

 

 

 • Aanvullende Sentinel-5P-producten
  In 2023 zullen we ook onze Sentinel-5P-dataproducten uitbreiden. Momenteel bieden we al toegang tot koolmonoxide- en stikstofdioxideproducten. In samenwerking met BIRA/IASB en het KNMI, zullen we binnenkort dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse, wereldwijde composities aanbieden van:

   - atmosferische hoeveelheden methaan
   - formaldehyde
   - zwaveldioxide

  Deze producten zijn interessant om een beter inzicht te krijgen in atmosferische processen. Voor Europa zullen we eveneens een verbeterd stikstofdioxideproduct introduceren. De aanvullende gegevens kunnen in het voorjaar van 2023 worden vrijgegeven.  
   
 • Vrijgave van verbeterde PROBA-V-gegevens
  In het voorjaar van 2023 kunnen we verbeterde PROBA-V-data (collectie 2) verwachten.  Ook deze gegevens zullen beschikbaar worden gesteld via de Terrascope platformen, zodat de gebruikers de gegevens (gratis) kunnen exploiteren met behulp van de viewer, Virtuele machines en Jupyter Notebooks.

  PROBA-V stopte met het monitoren van ons aardoppervlak op 31 oktober 2021, zestien maanden nadat de kleine, maar dappere satelliet zijn volledige operationele levensduur beëindigde. Het volledige PROBA-V gegevensarchief wordt opgewaardeerd tot segment-en synthesegegevens van de hoogst mogelijke kwaliteit om te voldoen aan de behoefte van de gebruikers.  Hou onze nieuwsberichten in de gaten voor meer informatie. 

 

 • Technisch onderhoud en upgrades
  Naast extra dataproducten zullen we ook softwarecomponenten bijwerken wanneer dat nodig is, zoals het besturingssysteem van onze servers, openStack en het Hadoop-cluster.
  Ook volgen we de ontwikkelingen van ESA betreft de verwerking van Sentinel data en producten.
  We gebruiken zoveel mogelijk openEO als back-end technology en onze TerraCatalogue is toegankelijk via een STAC API, naast de bestaande opensearch API.

 

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!