Nieuwe data en services in 2021

Nieuwe data en services in 2021


Een nieuw jaar, een nieuwe roadmap. Want ook in 2021 staan er opnieuw heel wat nieuwe ontwikkelingen op het programma om ons aanbod, de EO viewer alsook de web services nog te verbeteren. Hier is een overzicht van wat u de komende maanden nog mag verwachten.
 

 • SENTINEL-5P DATA
  Sinds 26 januari 2021 kan u via onze Terrascope web services ook Sentinel-5P luchtkwaliteitsdata raadplegen. Ontdek via onze EO viewer wereldwijde NO2- en CO-concentratiekaarten en tijdreeksen. CO komt voornamelijk uit verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa, NO2 van industriële processen. Met behulp van dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse gemiddelde NO2- en CO-hoeveelheden kunnen we bijvoorbeeld emissiebronnen gaan identificeren. Klik hier voor meer informatie over de beschikbare Sentinel-5P data.
   
 • SENTINEL-3 DATA
  Naast Sentinel-1, Sentinel-2 en Sentinel-5P data zullen we in 2021 ook data van de Sentinel-3 satellieten toevoegen aan ons aanbod. We zullen de Global Synergy data (voortzetting van de tijdreeksen SPOT-VEGETATION en PROBA-V) en Land Surface Temperature data aanbieden. Met de SPOT-VEGETATION en Sentinel-3 data kunnen we ononderbroken tijdreeksen maken sinds 1998. Dit is interessant om de evolutie van vegetatie en klimaatverandering te bestuderen.
  (verwacht medio 2021)

 

 • Copernicus DEM met een resolutie van 30 m
  Toegang tot global elevation data. Deze gegevens zijn nodig voor de geocorrectie van satellietbeelden. Daarnaast bevatten ze ook waardevolle informatie voor andere doeleinden (bijvoorbeeld in hydrologie).
  (verwacht medio 2021)
   
 • Contrastinstellingen aanpassen in de EO viewer
  Binnenkort kan u in de EO viewer ook eenvoudig de contrastinstellingen aanpassen voor kleurenbeelden en kleurinfraroodbeelden. Deze nieuwe functionaliteit is interessant voor gebieden die in onze EO viewer erg helder (bijv. met sneeuw bedekt) of erg donker (bijv. water) worden weergegeven. Door de contrastinstellingen aan te passen, is het mogelijk om details te zien die eerder verborgen waren.  (verwacht in maart 2021)
   


We zullen dit jaar ook een nieuwe reeks Terrascope roadshows en webinars organiseren. Tijdens deze (virtuele) evenementen leer je meer over onze data en web services, maar ook over gerelateerde projecten zoals OpenEO of EO4GEO. Schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg ons op social media om op de hoogte te blijven.
 

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!