Producten voor het monitoren van de waterkwaliteit nu beschikbaar

Waterkwaliteit van Belgische wateren opvolgen met nieuwe Terrascope producten

Sinds 13 december 2021 kan je via onze Terrascope services ook gloednieuwe producten raadplegen om de waterkwaliteit van onze Belgische wateren op te volgen. De producten zijn gebaseerd op 10-20 m optische Sentinel-2-satellietbeelden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de iCOR software voor de atmosferische correctie en WorldCover en Idepix voor het maskeren van het landoppervlak en wolken.

Deze producten zijn nuttig voor het beheer en de exploitatie van watergebieden en waterwegen, zoals waterzuivering, aquacultuur, recreatief gebruik (bijv. zwemmen), modellering van sedimenttransport, bevaarbaarheid in kanalen of levensduur van dammen en reservoirs.

 

water producten

 • Troebelheid (Turbidity -TUR)
  Deze producten geven de relatieve troebelheid van de waterkolom aan. Troebelheid is een optische eigenschap van water en een maat voor de hoeveelheid licht die door de materialen in de waterkolom wordt verstrooid wanneer het licht door het watermonster schijnt. Hoe hoger de intensiteit van het verstrooide licht, hoe hoger de troebelheid. Materiaal dat water troebel maakt, omvat klei, slib, zeer kleine anorganische en organische stoffen, algen, opgeloste gekleurde organische verbindingen, plankton en ander microscopische organismen.

  Eenheid: Formazine Nefelometrische Eenheden (Formazin Nepholometric Units: FNU) (volgens de ISO 7027-methode). 
   
 • Zwevend sediment (Suspended Particulate Matter – SPM)
  Suspended Particulate Matter (SPM) is een term die wordt gebruikt om deeltjes op nanoschaal tot zandgrootte te beschrijven die in de waterkolom van beken, rivieren en meren zweven. Sommige deeltjes zijn van nature aanwezig in rivierwater, zoals plankton, fijne plantenresten en mineralen (zand, slib of klei), terwijl andere afkomstig zijn van menselijke activiteit (organische en anorganische materie). SPM en troebelheid zijn met elkaar verbonden: verhoogde SPM-concentraties zullen de troebelheid van het water ook verhogen. 

  Eenheid: mg l-1 of g m-3
   

 • Chlorofyl- a (CHL)
  De chlorofyl-a producten tonen de concentratie chlorofyl-a, een groen pigment dat voorkomt in planten, aanwezig in wateren. Het absorbeert zonlicht en zet het tijdens de fotosynthese om in suiker. Chlorofyl-a-concentraties zijn een indicator van de hoeveelheid aan fytoplankton en biomassa in rivieren, meren en kustwateren.

  Eenheid : μg l-1 of mg m-3

Snel en eenvoudig buitenlandse regio’s verwerken op aanvraag

De nieuwe Terrascope producten voor waterkwaliteit zijn vrij beschikbaar voor Belgische wateren en zijn uitermate interessant voor beleidsmakers, onderzoekers, doctoraatsstudenten, MSc-studenten of bedrijven die diensten volledig op maat willen ontwikkelen.
De gegevens zijn toegankelijk via de Terrascope viewer, virtuele machines, notebooks, webservers en ook via https://openeo.cloud/.

Het geautomatiseerde en operationele karakter van de beeldverwerking zorgt ervoor dat we snel en eenvoudig buitenlandse regio’s kunnen verwerken op aanvraag.
 

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!