Sentinel-5P

Informatie over de ozonlaag, luchtkwaliteit en het klimaat

De Sentinel-5P missie (“P” staat voor ‘Precursor’) maakt deel uit van het Europees Copernicus programma. De satelliet is ontworpen om dagelijks verschillende atmosferische componenten en luchtkwaliteit te observeren. Aan boord bevindt zich het TROPOMI-instrument dat, met een ongeziene resolutie van 3,5 x 5.5 km2, dagelijks en op globale schaal metingen uitvoert. Met deze gegevens kan u:

  • luchtverontreiniging monitoren 
  • effecten ervan op de vegetatie en de volksgezondheid inschatten
  • luchtkwaliteitsmodellen verbeteren
  • luchtvaartwaarschuwingen uitsturen
  • scheepsemissies volgen

 

Ontdek de Sentinel-5P data

Stikstofdioxide

  • Stikstofdioxide (NO2), een luchtverontreinigende stof die in onze atmosfeer terecht komt bij allerlei verbrandingsprocessen, zoals bijvoorbeeld in de motor van een auto, in verwarmingsketels, in de industrie, ...

Koolstofmonoxide

  • Koolstofmonoxide (CO), een luchtverontreinigende stof die wordt gevormd door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen en verbranding van biomassa. De belangrijkste bronnen zijn: industrie, verkeer en verwarming van gebouwen.

 

meer info

Formaldehyde

  • Formaldehyde (HCHO) en intermediair gas dat uiteindelijk tot CO2-vorming leidt en die uitstoten aangeeft veroorzaakt door vuur, verkeer en industriële bronnen.
blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!